Pokud se věnujete cvičení ve fitness centru, měli byste znát základní typy pohybů, které se dějí v kloubech. Tyto pohyby jsou dány funkcí svalů, které na kloub působí. Podle toho, jakým směrem svaly táhnou kosti, můžeme rozlišit následující pohyby:

Flexe: pohyb, kdy se kloubní úhel zmenšuje. To znamená, že se kosti v kloubu přibližují k sobě. Například když ohnete ruku v lokti nebo nohu v koleni. Svaly, které tento pohyb zajišťují, se nazývají flexory nebo ohybače. 

Extenze: je opačný pohyb než flexe. Kloubní úhel se zvětšuje a kosti se vzdalují od sebe. Například když narovnáte ruku v lokti nebo nohu v koleni. Svaly, které tento pohyb zajišťují, se nazývají extenzory nebo natahovače.

Abdukce: pohyb, kdy se kosti v kloubu posouvají směrem od středové osy těla. Například když rozpažujete nebo roznožujete. Svaly, které tento pohyb zajišťují, se nazývají abduktory nebo odtahovače.

 Addukce: je opačný pohyb než abdukce. Kosti se v kloubu posouvají směrem ke středové ose těla. Například když připažujete nebo přinožujete. Svaly, které tento pohyb zajišťují, se nazývají adduktory nebo přitahovače.

Rotace: je pohyb, kdy se kosti v kloubu otáčejí kolem své podélné osy. Rotace v rameni či kyčli nebo v páteři. Rotujete při provádění výkrutů v sedě s tyčkou na ramenou. Svaly, které tento pohyb zajišťují, se nazývají rotátory.

Pronace: je to speciální typ rotace v předloktí. Když ruka visí podél těla s dlaní směrem ke stehnu, pronace je pohyb, kdy otočíte hřbet ruky dopředu a dlaň dozadu. Například když chcete podívat na hodinky na zápěstí. 

Supinace: je to opačný pohyb než pronace. Když ruka visí  podél těla s dlaní směrem ke stehnu, supinace je pohyb, kdy otočíte dlaň dopředu a hřbet ruky dozadu. Například když chcete něco vzít do ruky.

Kroužení (cirkumdukce): je to složitý pohyb, který kombinuje flexi, abdukci, extenzi a addukci. Konec končetiny opisuje kruhovou dráhu kolem kloubu. Například když kroužíte paží v rameni.