Ležíte na břiše na speciální lavici, či na dostatečně vysoké stabilní rovné lavičce se zafixovanými patami. Horní okraj pánve je v rovině s hranou lavice. Pokud se položíte s pánví přesahující desku, přenesete zátěž na hýžďové svaly. Ruce jsou zkříženy na hrudníku.

S nádechem se sbalíte (opravdu sbalit – ne zlomit v bedrech) pod lavici, bradu přitisknete k hrudníku. S výdechem se napřímíte. Neprovádíte záklon v bedrech – v horní poloze je tedy trup s nohama v jedné přímce.

Zaměření: Cvik v takto popsaném provedení zatěžuje vzpřimovače po celé jejich délce od pánve až k hlavě.

Poznámka: Ve všech variantách vzpřimování cvik končí v okamžiku kdy jsou nohy a trup v jedné rovině, není žádoucí pokračovat do záklonu. Díky tomuto požadavku je používání názvu hyperextenze vlastně nesprávné a v novější literatuře se mu většina autorů snaží vyhnout.

Spodní pozice

Horní pozice 

Jako varianta nebo někdy i základní provedení se uvádí cvik s pevnými rovnými zády. Zde je účinek přenesen opravdu téměř jen do bederní oblasti, což poněkud pozbývá smyslu (až na opravdu specifické případy).

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: Vzpřimování přes šikmou lavici
Varianta: Vzpřimování přes balón

Obě tyto varianty jsou si v provedení i účinku podobné. Ležíte přes šikmou lavici, vyrobenou konkrétně pro tento cvik, či přes balón. Nohy jsou fixovány v obou případech chodidly u země. Pohyb je stejný jako u základního provedení ale v horní pozici je zatížení menší, proto je cvik vhodnější pro začátečníky.