V lehu na zádech držíte jednoruční činky dlaněmi k sobě, paže jsou v loktech pokrčeny. Startovní poloha je s činkami přibližně nad hrudníkem.

S hlubokým nádechem přenášíte činky do vzpažení, v loktech stále zůstává zachováno pokrčení. S výdechem se vracíte do výchozí polohy.

Pozor – nesmíte činky navzájem o sebe opírat!

Zaměření: Prsní svaly ve spodní části, dílem i zádové sv., ale především je vhodný při nutnosti zaměřit se na přední pilovité svaly.

Spodní pozice

Horní pozice