V stoji uchopíte podhmatem rovný nebo mírně zahnutý adaptér připnutý na spodní kladku, tzn. ve startovní pozici s nataženými pažemi s kladkou u stehen směřují dlaně rukou vpřed od těla. Úchop je přibližně v šíři ramen.

S výdechem ohnete paže v lokti, adaptér se tak ocitne přibližně ve výši ramen. S nádechem se pomalu, kontrolovaně vracíte do výchozí pozice. Výhodou tohoto cviku je konstantní tah kladky a i menší riziko zranění.

Zaměření: Biceps a ohybače paže komplexně

Zdvih spodní pozice

Zdvih horní pozice