Lehnete si zády na lavici, startovní pozice je u ramen. Činky vzájemně svírají úhel přibližně 90 stupňů s vrcholem u palců (Je možné použít i držení činek s dlaněmi k sobě – paralelně).

S výdechem tlačíte činky po nejkratší dráze (ne po obloučku) nad hrudník do napjatých paží, kde se činky téměř setkávají. S nádechem spouštíte zpět k ramenům.

Dráha činek opisuje velké tiskací A s vrcholem nad hrudníkem. Při pohledu z boku vám ruce s činkami nemají přepadávat dopředu ani dozadu. Nohy jsou zapřeny po dobu provádění cviku do podlahy, nezvedáte je, ani si nepomáháte „mostováním“ – zvedáním pánve od desky lavice.

Zaměření: Komplexně na velký prsní sval.

 

Tlaky spodní pozice

Tlaky horní pozice

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů nebo paralelně.

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů nebo paralelně.