Nohy vsunete pod válec se zátěží a v pomalém tempu zvedáte do úplného natažení s malou výdrží nahoře. Dolů spouštíte kontrolovaně.

Neprovádějte dynamicky (švihem), nebo se z prospěšného cviku rázem stane ničitel kolen! Pokud máte s koleny problémy, neohýbejte nohy více jak do 90 stupňového úhlu. Výdech během zvedání břemene.

Poznámka: Využijte skutečnosti, že většina těchto strojů dnes již dovoluje přizpůsobení hloubky sedu. Pokud jste v sedačce příliš „zapadlí“, tak většinou dochází ve spodní poloze k přílišnému „vylamování“ kolen o přední část lavice.

Zaměření: Přední strana stehen – čtyřhlavý sval stehenní.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Předkopávání v sedu na stroji jednonož

Tuto variantu můžete využít jednak pro zpestření tréninku a jednak při problémech se stranově nerovnoměrným rozvojem nohou. Cvičit můžete buď oběma nohama střídavě nebo provedením všech opakování nejdříve jednou nohou a poté nohou opačnou.

Varianta jednonož