Vsedě v předklonu na konci lavičky opřete hrudník o stehna. V této pozici zůstanete po celou dobu provádění cviku.

Ruce s činkami spustíte pod stehna dlaněmi k sobě, z této polohy po oblouku upažujete. V konečné fázi je nadloktí v jedné rovině s rameny, ruka přibližně v úrovni uší.

Pohyb je veden hřbetem ruky, tzn. ne palcem ani malíkem. Relativně bezpečný cvik vhodný i pro začátečníky, byť není pro každého pozice se stlačeným břichem zpočátku zrovna příjemná.

Směrem dolů nádech, nahoru výdech.

Zaměření: Izolovaný cvik na zadní hlavu deltového svalu.

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: Upažování s jednoručkami ve výpadu na lavičce

Zřejmě pro mnohé schůdnější varianta předchozího cviku.

Fixace hrudníku o stehno zůstává, stojíte ale ve výpadu jednou nohou na rovné lavici. U některých cvičenců může docházet k problémům s udržením dostatečné stability postoje.

Zaměření: Izolovaný cvik na zadní hlavu deltového svalu.

Spodní pozice

Horní pozice