Jednoruční adaptér držíte podhmatem v stoji zády ke spodní kladce. S výdechem ohýbáte paži v lokti. Kvůli správnému protažení svalu ve výchozí pozici je třeba stát cca 1 metr od kladky.

Zaměření: Biceps procvičujete z protažené pozice do úplného smrštění v celém objemu svalu. Vhodný tvarovací cvik v podstatě pro všechny úrovně pokročilosti.

Spodní pozice

Horní pozice