Tento přístroj starší cvičenci možná znají jako „butterfly“ (motýlek). Český název se snad žádný běžně nepoužívá.

Vsedě na stroji s rukama na držadlech jsou lokty ve stejné výšce jako ramena (případně nepatrně výše), v loketním kloubu je přibližně pravý úhel. Předloktí se po celou dobu snažíte udržet v kontaktu s opěrkami přístroje.

V zadní poloze je třeba nechat protáhnout svaly, pohyb vědomě nezkracovat (záleží na provedení přístroje, opatrně aby nedošlo k poškození ramenních kloubů).

V přední pozici končíte lehkým dotekem pák stroje. Při kontrolovaném pouštění zátěže vzad se nadechujete, při překonávání odporu přístroje vydechujete.

Zaměření: Střední a horní část velkého prsního svalu

Zadní pozice

Přední pozice 

Varianta: S lokty pod úrovní ramen

Pokyny jsou stejné jako u základního provedení pec-decku.

Sedák přístroje zvednutý tak vysoko, aby se lokty při cvičení dostaly pod úroveň ramen – díky takovému úhlu zatížení se účinek přesouvá na spodní snopce velkého prsního svalu.

Zaměření: Spodní a střední část velkého prsního svalu

Zadní pozice

Přední pozice

U žádné varianty nenechávejte lokty utéci do stran od opěrek přístroje.