Klečíte zády k horní kladce s lokty opřenými o rovnou lavici, hlavu schováváte mezi lokty. Adaptér kladky držíte přibližně v šíři ramen nadhmatem v napjatých pažích.

Adaptér spouštíte ohnutím paží v loktech za sebe. Pohyb vpřed končí napnutím v loktech. Lokty se vám během cviku nesmí „rozjíždět“ do stran.

Nadechujete při pohybu za sebe a vydechujete při pohybu vpřed.
Je to technicky poměrně složitý cvik vhodnější spíše pro pokročilejší cvičence.

Zaměření: Tricepsy.

Horní pozice

Spodní pozice 

Varianta: Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou loktů podhmatem (cable triceps extension supported elbows supinated grip)

Rozdíl je pouze v držení. Pozor na možnost vysmeknutí adaptéru z rukou.

Držení podhmatem

Varianta: Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou loktů za lano (rope triceps extension supported elbows )

Opět změna v držení. V podstatě paralelní držení zatěžuje tricepsy pod jiným úhlem.

Držení za lano

Varianta: Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou lokte jednoručně podhmatem či nadhmatem (one-arm cable triceps extension supported elbows)

Držení jednou rukou využijete například při potřebě odstranit stranovou nerovnováhu v rozvoji tricepsů.

Jednoruční držení