Sednete si na lavici, opřete se o opěradlo, které je mírně odkloněné od kolmice. Máte-li potíže se zády nebo nesmíte z jakéhokoli důvodu zatěžovat páteř – sklopte opěradlo ještě trochu více dozadu aby se váha činek roznesla do opěradla. Účinek cviku se sice poněkud více přesune i na horní snopce prsních svalů, ale ani to není koneckonců vůbec na škodu. (Viz pokyny u tlaků velkou činkou vpředu).

Činky zvedněte k ramenům, dlaně jsou vytočeny vpřed. S výdechem tlačíte činky nad hlavu, kde se téměř setkávají. Dráha činek tvoří velké A. S nádechem spouštíte do výchozí polohy u ramen.

Variantě cviku v sedu bez opory zad se vyhýbejte. Páteř je zde v nevýhodné pozici, která by mohla vést ke zranění. Pozor, toto platí i v případě, že jste opřeni o příliš kolmé opěradlo lavice. To už raději zvolte variantu v stoji.

Zaměření: Cvikem zatěžujete přední a střední hlavu deltového svalu.

Tlak spodní pozice

Tlak horní pozice