U tohoto cviku se již těžko obejdete bez lavice s kvalitními stojany, ovšem možným řešením je provádět jej na multipressu. A to jak z hlediska bezpečnosti cvičení, tak i soběstačnosti – dokážete se tak obejít bez jinak téměř nezbytné asistence tréninkového partnera.

Sednete si na lavici, opřete se o opěradlo, které je mírně odkloněné od kolmice. Máte-li potíže se zády nebo nesmíte z jakéhokoli důvodu zatěžovat páteř – cvičte raději tlaky před hlavou s více skloněnou lavicí.

Činku držíte nadhmatem, dlaně jsou tedy vytočeny vpřed. Startovní poloha činky je nad hlavou, s nádechem ji spouštíte za hlavu k ramenům, minimálně však pod úroveň uší. S výdechem tlačíte činku nad hlavu.

Variantě cviku v sedu bez opory zad se vyhýbejte. Páteř je zde v nevýhodné pozici, která by mohla vést ke zranění To už raději zvolte variantu v stoji.

Zaměření: Cvikem zatěžujete přední a střední hlavu deltového svalu.

Poznámka: Tento cvik není příliš vhodný při problémech s rameny a krční páteří.

Tlak horní ozice

Tlak spodní pozice

Kontrola šíře úchopu