Stojíte v mírném stoji rozkročném asi 30 cm vzadu za osou spojující horní kladky. Startovní pozice je s adaptéry v mírně pokrčených pažích zkřížených před hrudníkem přibližně ve výši ramen.

Po oblouku vedeném nejdříve vpřed před tělo a až potom do strany a dozadu upažujete. Pohyb vedou hřbety ruky. Končíte přibližně ve výši hlavy.

Pokud podlehnete pokušení stahovat kladky pod úroveň ramen, budete zátěž přenášet na zádové a mezilopatkové svaly.

Směrem vpřed nádech a dozadu výdech. Po provedení série prohoďte ruce, spodní nahoru a horní dolů

Zaměření: Především na zadní hlavu deltového svalu

Výchozí pozice

Finální pozice