Sednete si na lavici, opřete se o opěradlo, které je mírně odkloněné od kolmice. Máte-li potíže se zády nebo nesmíte z jakéhokoli důvodu zatěžovat páteř – sklopte opěradlo ještě trochu více dozadu, váha činek se roznese do opěradla. Účinek cviku se sice poněkud více přesune i na horní snopce prsních svalů, ale ani to není koneckonců vůbec na škodu.

Činku držíte nadhmatem, dlaně jsou tedy vytočeny vpřed. (Správnou šíři úchopu zkontrolujete jednoduše – v okamžiku, kdy jsou nadloktí v jedné rovině s rameny, je v lokti přibližně pravý úhel. foto) Startovní poloha je na hrudníku pod klíčními kostmi. S výdechem tlačíte činku nad hlavu. S nádechem spouštíte do výchozí polohy na hrudníku.

Variantě cviku v sedu bez opory zad se vyhýbejte. Páteř je zde v nevýhodné pozici, která by mohla vést ke zranění Pozor, toto platí i v případě, že jste opřeni o příliš kolmé opěradlo lavice. To je pak lepší volbou tlak v stoji.

Zaměření: Cvikem zatěžujete přední a střední hlavu deltového svalu. 

Tlak startovní pozice

Tlak cílová pozice

 

Nastavení správné šíře úchopu.

Příliš kolmé opěradlo lavice vás nutí k prohýbání v bedrech s rizikem zranění.

Raději zvolte mírné sklopení lavice, kdy se váha trupu a zátěže roznese do opěradla.

Varianta: Tlaky velkou činkou před hlavou podhmateM (seated supinated grip barbell front press)

Provedení cviku zůstává téměř zachované, změna je v úchopu – činku držíte podhmatem přibližně v šíři ramen či mírně šířeji.

Zaměření: U tohoto provedení se účinek více přesouvá na přední hlavu deltového svalu.

Tlak podhmatem startovní pozice

Tlak podhmatem finální pozice