Na tento cvik již delší dobu existují i speciální přístroje, ale jak vidíte na fotografii, není problém jej zvládnout na klasickém pec-decku.

Posadíte se čelem k opěrce přístroje (ta by měla být nastavena pokud možno co nejvíce kolmo), sevřete ruce v pěst a palcovou stranou zaťatých pěstí taháte páky vzad.

Trup zůstává po celou dobu trvání cviku u opěrky. Neopírat se hlavou, ať si „nerozhodíte“ krční páteř. Samotný pohyb vychází z ramenního kloubu a není rozsahem příliš velký. Soustřeďte se na oblast mezi lopatkami. Při překonávání zátěže během pohybu vzad vydechujte.

Zaměření: Zatíží svalové skupiny souhrnně nazývané mezilopatkové svaly. Čím blíže jsou lokty k ose spojující ramena, tím více se zaměstnává zadní hlava deltového svalu.

Výchozí pozice

Finální pozice

Detail držení