Poměrně izolovaný cvik. Trup je v lehkém předklonu (pouze jeho náznak). Necvičící paží se fixujete o opěradlo šikmé lavice.

S jednoručkou v téměř natažené paži křížem před trupem předpažujete. Pohyb vedený palcem ruky napřed končí s paží rovnoběžně s podlahou, či mírně výše, před opačným ramenem.
Tento cvik je možno používat, díky fixaci trupu, i u méně pokročilých cvičenců. Při pohybu směrem nahoru výdech, při návratu nádech.

Zaměření: Přední část deltových svalů.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Diagonální předpažování na spodní kladce (diagonal front rope raises)

Cvik provádíte zády ke spodní kladce v mírném stoji rozkročném nebo ve výpadu, jinak zůstává technika zachována.

Běžné jednoruční adaptéry vám budou činit nejspíš problémy při pokusech o vedení pohybu palcem vpřed, lépe je využít držení za uzlem silného lana, či za pás používaný při unožovacích cvicích na spodních kladkách.

Zaměření: Přední část deltových svalů.

Spodní pozice

Horní pozice