Lehnete si zády na lavici, činky držíte v téměř natažených pažích nad hrudníkem. Činky vzájemně svírají úhel přibližně 90 stupňů s vrcholem u palců.

S nádechem spouštíte po oblouku paže do stran až přibližně do úrovně ramen, činky stále svírají vzájemně úhel cca 90 stupňů, případně jsou po celou dobu dlaněmi k sobě – paralelně. Paralelní držení je „čistší“, cvik je více izolovaný na střední část hrudníku – na vnější okraje prsních svalů, při postavení s palci k sobě se více zapojuje i deltový sval.

S výdechem se vracíte po oblouku nad hrudník.

Zaměření: Střední vnější část velkého prsního svalu.

Horní pozice

Spodní pozice 

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů nebo paralelně.

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů nebo paralelně.

Varianta: Upažování v lehu s volnou pánví

Při této variantě jsou lavicí podepřena pouze hlava a záda, boky visí dolů a svou vahou nutí k většímu vyklenutí a rozepnutí hrudní koš.

Pozor: vyklenutí má vycházet v oblasti hrudníku – nepřehánět prohýbání v bedrech! Tato pozice se uvádí jako účinná u mladých cvičenců do cca 18 – 20 let věku, kdy ještě zcela není uzavřen vývoj kostry. Určitě ale nebude bez přínosu i u starších cvičenců. Podobně viz též pullover s jednoruční činkou.

Zaměření: Střední vnější část velkého prsního svalu.

Pánev je pod úrovní lavice