Zavěsíte se na hrazdu pomocí úzkého paralelního adaptéru (tzv. trianglu) a silou zádových svalů (ne paží!!!) se snažíte přitáhnout co nejvýše hrudníkem k hrazdě. Hrudník je při pohybu poměrně dosti prohnut naproti hrazdě, celé těžiště těla je posunuto směrem vpřed (asi jako kdybyste se snažili zároveň provést výmyk, či spíše váhu, na hrazdě).

Správnému provedení zpočátku pomůže, pokud se při cviku snažíte dostat hlavu do mírného záklonu. S přítahem k hrazdě vydechujete, při spouštění dolů se nadechnete.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Významnou roli zde sehrávají i ohybače paží, jejich zapojení lze výrazně omezit právě výše zmíněným prohnutím trupu a „zavěšením“ se do cviku. Buduje tedy šíři i masivnost zad.

Shyb spodní pozice

Shyby horní pozice

Varianta: Shyby úzkým úchopem nadhmatem

Velmi podobný účinek jako u základního provedení, nabízí se především jako náhradní řešení, pokud nemáte k dispozici vhodný adaptér.

Shyby úzký nadhmat

Varianta: Shyby úzkým úchopem podhmatem

Opět podobně zaměřená varianta s větším podílem spolupráce ohýbačů paží.

Shyby úzkým podhmatem