Stojíte v mírném stoji rozkročném s váhou těla přenesou mírně vpřed, v žádném případě se ale nedá hovořit o předklonu!! Startovní pozice je před tělem s činkami v mírně pokrčených (pro odlehčení loketních kloubů) pažích.

Po oblouku směrem do stran upažujete. Pohyb vede malíková hrana ruky, která je tedy v pozici „jako když vyléváte vodu ze džbánku“ (oblíbené přirovnání v popisech tohoto cviku). Končíte přibližně ve výši uší – ve vyšší fázi pohybu většina z vás bude zapojovat nadmíru trapézové svaly.

O dýchání u cviků tohoto typu se vedou diskuse, ale lépe bude držet se pravidla – proti odporu výdech. Tzn. směrem nahoru výdech a dolů nádech.

Zaměření: Především na střední hlavu deltového svalu (rozšiřuje opticky ramena při pohledu ze předu), ovšem při dodržení „džbánkového“ pravidla.

Dolní pozice

Horní pozice