Krom cvičení na Scottově lavici s velkou činkou se nabízejí i cviky s použitím jednoručních činek.

Zde je možno cvičit dvěma činkami soupaž nebo střídavě. Nedá se paušalizovat, který způsob je lepší. Při soupažném cvičení lze dobře kontrolovat, zda provádíte pohyb oběma pažema po stejné dráze. Při střídavém se můžete dobře soustředit na každé jednotlivé opakování (ale mně osobně zrovna moc nevyhovuje).

Spodní pozice

Horní pozice

Bicepsový zdvih na Scottovo lavici jednoručně (one-arm dumbbell preacher curl)

Cvičíte jen s jednou jednoruční činkou, druhou rukou se nějakým vhodným způsobem fixujete o nářadí. Zde můžete dovést až do maxima soustředění se na cvik. Lze využít i opěradlo šikmé lavice.

Horní pozice

Horní pozice

 Bicepsový zdvih na spodní kladce na Scottově lavici jednoručně (one-arm cable preacher curl)

A samozřejmě lze cvik provádět i na spodní kladce.

Spodní pozice

Horní pozice