V stoji uchopíte dlaněmi k sobě silné lano zakončené uzly nebo dřevěnými či jinými koulemi, připnuté na spodní kladku.

S výdechem ohnete paže v lokti. S nádechem se pomalu, kontrolovaně vracíte do výchozí pozice. Výhodou tohoto cviku je konstantní tah kladky a i menší riziko zranění.

Zaměření: Díky postavení rukou se v této pozici velkou měrou do pohybu zapojují vřetenní sval a hluboký pažní sval.

Poznámka: Jde o variantu bicepsového zdvihu na spodní kladce.

Zdvih spodní pozice

Zdvih horní pozice