Opět jeden z legendárních cviků. Původní provedení spočívalo v naložení závaží na velkou činku jen na jedné straně a v zapření druhého konce do rohu místnosti či jiného vhodného místa. Žerď byla držena střídavým úchopem dlaněmi k sobě, případně za úzký adaptér podvlečený pod ní.

V současné době lze v posilovnách nalézt k tomuto účelu zkonstruované stroje různého provedení, princip cviku ovšem zůstal stejný.
V stoji rozkročném, se žerdí vedenou mezi nohama, předkloníte trup do přibližně vodorovné polohy – záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout.

Příčné držadlo činky uchopené úzkým či středním úchopem nadhmatem (či případně za úzký paralelní adaptér) přitahujete k trupu až po dotyk držadla či kotoučů. Lokty rukou lehce odtahujete do stran. Nepomáhejte si pohybem trupu – hrozí nebezpečí zranění bederní páteře. Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Velmi účinný objemový cvik na budování šíře zad, ovšem zapojují se i svaly ve středu zad.

Spodní pozice

Horní pozice 

Spodní pozice

Horní pozice

Je možno použít i adaptér navlečený na žerď činky.

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: Držení širokým nadhmatem
Varianta: Držení středním podhmatem

I u tohoto cviku (především při cvičení na přístroji) lze experimentovat s různými typy úchopu.

Zaměření: Při širokém držení se účinek přesune na horní část zad a bude mít vliv na jejich masivnost. U středního podhmatu zůstává víceméně zachován původní účinek cviku na šíři zad.

Široký úchop

Střední podhmat