Sednete si obkročmo na lavici, v jedné ruce držíte jednoručku, druhou si opřete v pase. S výdechem provádíte úklon na opačnou stranu, než držíte činku. S nádechem se vracíte do kolmé pozice. Po provedení daného počtu opakování vystřídáte strany.

Cvik lze samozřejmě provádět i v stoji, ale pro možné potíže s dostatečnou stabilizací pánve příliš nedoporučuji.

Za docela nesmyslné považuji cvičit se dvěma jednoručkami najednou, pouze zbytečně přetěžujete páteř a vaziva kloubů – obě činky se přece navzájem vyvažují, jde o rovnoramennou páku.

Zaměření: Šikmé břišní svaly + svaly ležící na zádové straně pasu.

Výchozí pozice

Finální pozice

Varianta: Úklony na horní kladce v sedě (seated cable side crunch)

Provedení je v podstatě stejné jako ve variantě s jednoručkou, pouze použijete horní tah kladky.

Výchozí pozice

Finální pozice