Lehnete si bokem na stabilní lavici, spodní noha pokrčená, horní natažená. Necvičící paží se fixujete o desku lavice. Paži (lehce pokrčenou v lokti) s činkou spustíte pod úroveň lavice.

Z této pozice, přes předpažení s hřbetem ruky vytočeným nahoru upažujete. Konec pohybu je při úhlu paže k podlaze cca 75 stupňů. Směrem nahoru výdech, při spouštění činky dolů nádech.

Zaměření: Prvořadě zatěžuje zadní hlavu deltového svalu, významnou měrou posiluje i svaly mezilopatkové. 

Spodní pozice

Horní pozice