Do ruky uchopíte jednoruční činku, opačnou nohou si kleknete na lavičku a opřete se o volnou ruku. Záda jsou prohnutá a zpevněná.

Činku z natažené ruky přitahujete k pasu, loket tisknete k trupu, nenecháváte ujíždět do strany. Trup nepřetáčejte za pracující paží. Neulehčujte si cvik dopomocnými pohyby celého těla. Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Buduje tedy šíři i masivnost zad.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Přítahy jednoruček k pasu vleže na břiše (chest supported dumbbell row)

Cvik se uplatní především u cvičenců s momentálními problémy se zády v bederní oblasti. Jeho nevýhodou je, při vyšších hmotnostech závaží, ztížené dýchání způsobené tlakem hrudního koše na opěradlo. Sklon lavice nesmí být příliš velký, aby nedocházelo k nadměrnému zapojení trapézových svalů..

Spodní pozice

Horní pozice