V mírném stoji rozkročném, trup v lehkém předklonu (pouze jeho náznak), s velkou činkou drženou nadhmatem v téměř natažených pažích předpažujete (paže jsou v loktech velmi mírně pokrčené pro odlehčení loketních kloubů a okolních úponů).

Pohyb končí s pažemi rovnoběžně s podlahou, případně přibližně ve výši čela. Při použití vyšší váhy budete mít tendenci se zaklánět – pozor na zranění bederní páteře! Z tohoto důvodu to není zcela nejvhodnější cvik pro naprosté začátečníky.

Směrem dolů nádech, při zvedání do předpažení výdech.

Zaměření: Přední část deltových svalů.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Předpažování s jednoručkou drženou obouruč (one-dumbbell front raise)

U tohoto provedení držíte žerď jednoručky v pokrčených pažích, díky čemuž lze použít vyšší hmotnosti na čince.

Nemusím snad ani zdůrazňovat, že lze použít jen činku jištěnou vnější matkou, vnitřním šroubem nebo nejlépe napevno svařenou!!!

Zaměření: Přední část deltových svalů, při větší vzdálenosti loktů od sebe se účinek částečně přesouvá i na střední hlavu.

Spodní pozice

Horní pozice