Do ruky uchopíte jednoruční činku, opačnou nohou si kleknete na lavičku a opřete se o volnou ruku. Záda jsou prohnutá a zpevněná.

Činku z natažené ruky přitahujete k rameni, v horní fázi je loket v prodloužení osy ramen, předloktí je kolmo k podlaze.

Trup nepřetáčejte za pracující paží. Neulehčujte si cvik dopomocnými pohyby celého těla. Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Procvičí svaly v horní části zad. Buduje tedy především jejich masivnost.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Přítahy jednoruček s lokty od těla v leže na břiše (one-arm dumbbell rows to shoulder in lying position)

Platí pokyny pro základní provedení, držení je přibližně v šíři ramen (při užším bude většina z vás mít problémy nezapojit tricepsy). Je nutno věnovat vyšší pozornost umístění loktů pod žerdí (tlačit je do stran), přitlačením loktů k trupu přesunete účinek cviku na tricepsy. (Pozor, nezaměňovat s podobným cvikem na tricepsy.)

Zaměření: Komplexně na velký prsní sval s důrazem na jeho vnitřní část. Výrazněji se zapojují přední ramena a tricepsy.

Spodní pozice

Horní pozice