Dá se cvičit jednak vsedě jako u cviku „veslování na spodní kladce“, ale v praxi se nám spíše uplatnilo dále popsané provedení. Důvodem je lepší možnost zafixování trupu necvičící paží o stehno.

Do ruky uchopíte jednoruční adaptér kladky, opačnou paží se zapřete o stehno. Záda jsou prohnutá a zpevněná v úhlu přibližně 45 stupňů vůči podlaze, tzn. přibližně kolmo na tah kladky.

Adaptér z natažené ruky přitahujete k pasu, loket tisknete k trupu, nenecháváte ujíždět do strany. V závěrečné fázi se snažíte loket zatáhnout co nejdále za sebe. Dlaň během pohybu rotuje směrem vzhůru.

Trup nepřetáčejte za pracující paží. Neulehčujte si cvik dopomocnými pohyby celého těla. Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Buduje tedy šíři i masivnost zad. Umožňuje řešit stranově nevyrovnaný rozvoj zádových svalů.

Spodní pozice

Horní pozice

Čím více se předkloníte, z tím většího protažení svalu začínáte cvik. To může být užitečné třeba při problémech s rozvojem širokého zadového svalu.

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: PŘÍTAHY SPODNÍ KLADKY K PASU JEDNORUČNĚ v sedu

Cvik můžete provádět i vsedě.

Startovní pozice

Finální pozice

Ale ani u jednoho provedení se nepřetáčejte!