U popisu tohoto cviku jsem byl velmi na rozpacích, jak jej již v názvu odlišit od jeho „dvojníka“ – upažování na spodní kladce v stoji. Jednoduchou změnou dráhy pohybu se totiž podstatně mění i celé zaměření cviku.
Stojíte v mírném stoji rozkročném bokem a zároveň asi 30 cm vzadu za osou spodní kladky. Necvičící paží se fixujete o konstrukci stroje či o vlastní bok.

Startovní pozice je s adaptérem v mírně pokrčené paži před tělem. Po oblouku vedeném nejdříve vpřed před tělo a až potom do strany a dozadu upažujete. Pohyb vede hřbet ruky. Končíte přibližně v úrovni hlavy – ve vyšší fázi pohybu většina z vás bude zapojovat nadmíru trapézové svaly.

O dýchání u cviků tohoto typu se vedou diskuse, ale lépe bude držet se pravidla – proti odporu výdech. Tzn. směrem nahoru výdech a dolů nádech.

Zaměření: Především na zadní hlavu deltového svalu. 

Startovní pozice

Střední pozice

Finální pozice