Tento cvik je zajímavý tím, že je k němu přistupováno dvěma naprosto odlišnými způsoby. Ženy a dívky by jej pro jeho zaměření procvičovaly nejlépe stále a na druhé straně muži považují téměř za potupu, pokud se objeví v jejich tréninkovém rozpisu.

U obou skupin je ale třeba upozornit, že prospěšnost cviku netkví jen v jeho estetickém účinku, ale i v kladném vlivu na udržování svalové rovnováhy v oblasti kyčlí a tím tedy v prevenci před problémy v této oblasti.

Na cviku samotném není nic extra složitého. Sednete si do přístroje. Opřete se celými zády o opěradlo a můžete začít s výdechem roznožovat. V krajní poloze při roznožení je malá výdrž odkud se s nádechem vracíte zpět.

Zaměření: Svaly ležící po stranách pánve – mimo jiné malý a střední sval hýžďový, napínač stehenní povázky.

Startovní pozice

Finální pozice 

Varianta: Roznožování na přístroji s předklonem trupu (with the torso leaning forward)

U tohoto provedení roznožování se díky předklonu trupu účinek cviku více přenáší na hýžďové svaly. 

Zaměření: Svaly ležící po stranách pánve – s větším důrazem na střední a především velký sval hýžďový.

Startovní pozice

Finální pozice