Tlaky na přístroji jsou téměř rovnocennou náhradou za dřepové cviky, především pokud se potýkáte s problémy se zády, která jsou zde téměř minimálně zatěžována. To ale vůbec neznamená, že zde nemůže dojít k jejich zranění, možná spíše naopak. Úrazy spodních zad na tomto stroji možná patří k nejčastějším.

Základním znakem cviků na legpressu je postavení trupu k nohám – ve všech případech svírají nohy a trup vůči sobě úhel cca 90 stupňů.

V posilovnách najdete tři základní typy přístroje:
Služebně nejstarší je kolmý legpress, který ovšem čas od času dochází renesance jak u výrobců tak i cvičenců. Cvičení na něm má své kouzlo i když na něm nemůžete tak lehce omračovat počty naložených kotoučů – zemskou přitažlivost neošálíte. Je na něm třeba ještě více hlídat správnou pozici trupu a pánve při cvičení.

Zřejmě největší nevýhodou kolmého legpressu je vodorovná poloha trupu a hlavy se zvednutýma nohama, díky kterým dochází ke značnému návalu krve do hlavy a tím k někdy dosti nepříjemným pocitům. Zvyšuje se tím samozřejmě i riziko komplikací při vysokém krevním tlaku či glaukomu.

Tyto nešvary odstranil šikmý legpress. Zde trup a nohy svírají s podlahou úhel kolem 45 stupňů a k překrvování hlavy tak nedochází. Díky tomuto sklonu je ovšem nutno o to více závaží naložit na stroj – síla, kterou závaží posunujete po stroji je podstatně nižší než jeho hmotnost. (Opravdu nejste tak silní, jak se možná domníváte – viz učivo fyziky základní školy – teda za nás, kde se to dnes vyučuje nevím).

Nejmladším z rodiny je vodorovný legpress, zde sedíte s trupem přibližně kolmo k podlaze a je asi nejvíce oblíben ženami.

Cvičení na legpressech všech tří typů je ve své podstatě stejné – nohama spouštíte a vytlačujete závaží přístroje v pokud možno co největším rozsahu pohybu.

V základním postavení jsou nohy na plotně přístroje umístěny přibližně na šíři ramen. Při pohybu závaží tělu je třeba kolena směrovat do stran mimo trup (tzn. nesmíte si stehny stlačovat břicho).

Zaměření: Komplexně na dolní končetiny s větším důrazem na jejich přední stranu. Při správném provedení není namáhána páteř. Za použití vyšších zátěží a především u kolmého a šikmého typu stroje není vhodným cvikem při problémech s vysokým tlakem či glaukomem.

Spodní pozice

Horní pozice

Než začnete samotné cvičení, je třeba v pozici s koleny v nejnižší pozici zkontrolovat, zda se vám neodlepuje pánev od podložky (jako na fotu), v žádném případě nesmí ke zvednutí docházet – to je totiž příčina těch zmíněných relativně častých úrazů páteře u tohoto cviku. Náprava je jednoduchá, stačí se trochu vysunou ven z přístroje (ve směru hlavy).

Špatně zaujatá pozice, pánev se zvedá od podložky.