Cvičíte v lehu na lavici s opěradlem skloněným v úhlu cca 30 stupňů (při úhlu větším než 45 stupňů je účinek již příliš přenesen na deltové svaly). Výchozí pozice je u ramen. Činky vzájemně svírají úhel přibližně 90 stupňů s vrcholem u palců. Tento úhel opět pomáhá snížit nežádoucí zapojení deltových svalů.

S výdechem tlačíte činky po nejkratší dráze (ne po obloučku) nad hrudník do napjatých paží, kde se činky téměř setkávají. S nádechem spouštíte zpět k ramenům. Dráha činek opisuje velké tiskací A s vrcholem nad hrudníkem. Při pohledu z boku vám ruce s činkami nemají přepadávat dopředu ani dozadu.

Poznámka: Na základě zkušeností z praxe doporučuji u cviku prováděného s velkou činkou sklon lavice cca 30 stupňů. U cviku prováděného s jednoručkami doporučuji sklon zvýšit na cca 40 až 45 stupňů.

Zaměření: Velký prsní sval v jeho horní části.

Tlaky dolní pozice

Tlaky horní pozice

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů.