Stojíte v mírném stoji rozkročném bokem u spodní kladky. Necvičící paží se fixujete o konstrukci stroje či o vlastní bok.

Startovní pozice je s adaptérem v mírně pokrčené paži před tělem. Po oblouku směrem do stran upažujete. Pohyb vede hřbet ruky. Končíte přibližně ve výši uší – ve vyšší fázi pohybu většina z vás bude zapojovat nadmíru trapézové svaly.

O dýchání u cviků tohoto typu se vedou diskuse, ale lépe bude držet se pravidla – proti odporu výdech. Tzn. směrem nahoru výdech a dolů nádech.

Zaměření: Především na střední hlavu deltového svalu (rozšiřuje opticky ramena při pohledu ze předu).

 

Spodní pozice

Horní pozice