Stojíte v mírném stoji rozkročném s váhou těla přenesou mírně vpřed, v žádném případě se ale nedá hovořit o předklonu!! Osu velké činky držíte uprostřed v šíři cca 20 cm nadhmatem.

Od stehen taháte s výdechem činku těsně podél těla k bradě, lokty jsou po celou dobu pohybu výše než žerď činky (to je velmi důležitý detail). Během celého cviku je třeba stále kontrolovat držení těla, nesmí docházet k zaklánění a prohýbání v bedrech ani k nadhazování činky.

Nejedná se o cvik příliš vhodný pro začátečníky! Nedoporučuji jej ani cvičencům majícím tendenci nadměrně při cvičení zapojovat trapézové svaly.

Zaměření: Při správném provedení střední část deltových svalů, podstatně spolupracují trapézové svaly.

Přítahy dolní pozice

Přítahy horní pozice