V mírném stoji rozkročném předkloníte trup do vodorovné polohy – záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout. Mírně pokrčené paže s činkami spustíte dolů dlaněmi k sobě, z této polohy po oblouku upažujete.

V konečné fázi je nadloktí v jedné rovině s rameny, ruka přibližně v úrovni uší. Pohyb je veden hřbetem ruky, případně lehce malíkem.
Nesmíte si pomáhat pohybem trupu – hrozí nebezpečí zranění bederní páteře. A hlavně, což je v tomto případě asi horší, pokud uvedete činky do pohybu švihem celého těla, získají velkou setrvačnou sílu, kterou v horní pozici nemusíte také ubrzdit a může dojít k dosti vážným poraněním ramenních kloubů!!!.

Z těchto důvodů není cvik příliš vhodný pro úplné začátečníky. Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Izolovaný cvik na zadní hlavu deltového svalu.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Upažování s jednoručkami v předklonu s oporou hlavy
(bent-over lateral raises head butress)

Problémy s dopomocnými pohyby trupu lze částečně eliminovat, pokud se při cvičení opřete čelem o opěradlo lavičky.

Můj osobní názor na toto provedení cviku je ale veskrze záporný. Téměř denně se přesvědčuji o tom, jak mnoho lidí má dříve nebo později problémy s krční páteří. A zrovna při tomto způsobu provádění cviku si na budoucí problémy s krční páteří můžeme „zadělat“.

Opora o čelo má svá ale…