Stojíte zády k horní kladce adaptér kladky držíte v napjaté paži přibližně před sebou. Necvičící paží fixujete loket paže cvičící.

Adaptér spouštíte ohnutím paže v lokti dozadu. Pohyb vpřed končí napnutím v lokti. Ten během cviku nesmí ujíždět do strany.

Nadechujete při ohybu paže a vydechujete při pohybu vpřed.
Je to technicky poměrně složitý cvik vhodnější spíše pro pokročilejší cvičence.

Zaměření: Tricepsy.

Startovní pozice

Finální pozice 

Varianta: Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou jednoručně podhmatem (one-arm cable triceps extension supinated grip)

Změna je v držení adaptéru – jak je řečeno v názvu – podhmatem. Pozor na vysmeknutí držadla kladky.

Opět fixujete loket necvičící paží.

Držení podhmatem