Do jedné ruky uchopíte jednoruční činku, opačnou nohou si kleknete na lavičku a opřete se o volnou ruku. Nadloktí cvičící paže je zafixováno vodorovně u trupu a během cviku se v ramenním kloubu nepohybuje.

Narovnáte paži a v horní poloze pro lepší kontrakci vytočíte dlaň nahoru. Zde můžete provést malou výdrž a následně se vracíte do výchozí polohy, kdy je předloktí kolmo k podlaze. Pokud budete pokračovat v pohybu směrem k hlavě, budete již procvičovat biceps, což není v tomto případě účelem.

Při zapažení výdech, směrem dolů nádech.

Zaměření: Triceps.

Startovní pozice

Finální pozice 

Varianta: Tricepsové zapažování na spodní kladce podhmatem či nadhmatem (cable kickback)

Zde už snad není ani třeba více rozvádět.

Startovní pozice

Finální pozice