V mírném stoji rozkročném, trup v lehkém předklonu (pouze jeho náznak), s jednoručkami v téměř natažených pažích předpažujete (paže jsou v loktech velmi mírně pokrčené pro odlehčení loketních kloubů a okolních úponů).

Pohyb vedený hřbetem ruky napřed končí s paží rovnoběžně s podlahou, případně přibližně ve výši čela (ve vyšší pozici již přebírá práci trapézový sval).

Cvičíte tedy střídavě pravou a levou paží, obě se míjí před tělem. Při použití vyšší váhy budete mít tendenci se zaklánět – pozor na zranění bederní páteře!

Tento cvik je možno používat, s dodržením správné techniky a opatrnosti, i u méně pokročilých cvičenců.

Dýchání se v tomto případě těžko popisuje, při dotažení pohybu k hlavě by měl vycházet výdech. Nádech je přibližně v okamžiku, kdy se činky míjejí. (Hlavní je ale vůbec dýchat.)

Zaměření: Přední část deltových svalů.

Horní pozice levé ruky

Střední pozice

Horní pozice pravé ruky