Stejně jako u radiální dukce zápěstí jde o zřídkakdy viděný cvik a ani zde neznám přijatelnější název.

K provedení cviku potřebujete jednoručku naloženou závažím pouze na jedné straně. U cviku stojíte, paže je spuštěná vedle stehna.

Volný konec žerdi držíte pevně v dlani se zátěží na straně malíku, tedy směrem za vás. Závaží spouštíte co nejdále k podlaze, v druhé fázi se ho snažíte přitáhnout co nejblíže k předloktí. Celý pohyb probíhá v prodloužené ose předloktí.

Zaměření: Svaly předloktí.

Spodní pozice

Horní pozice