Opět jeden z velmi náročných cviků, absolutně nevhodný pro začátečníky.
Ležíte bočně přes vhodnou lavici s fixovanýma nohama. S nádechem spouštíte trup v boční rovině pod úroveň lavice a s výdechem do úklonu v horní pozici.

Osa procházející oběma rameny by měla být kolmá k podlaze. Nesnažte se o nějaký extrémně velký rozsah pohybu. Cvik je opravdu třeba nejdříve opatrně vyzkoušet.

Zaměření: Šikmé břišní svaly + svaly ležící na zádové straně pasu.

Spodní pozice

Horní pozice