K provedení tohoto cviku si připnete na horní kladku paralelní úzký držák. Uchopíte jej a sednete si na sedačku kladkostroje, stehna zapřete pod opěrky.

Ve výchozí poloze je třeba mít paže zcela vytáhlé nad hlavu, aniž by se cihly kladkostroje navzájem dotýkaly. Ve většině případů je třeba přestavit sedačku směrem dolů. Trup je mírně zakloněný a lehce obloukovitě prohnutý.

Vlastní pohyb začínáte vědomým přitažením lopatek k sobě a následně přitahujete adaptér k hrudníku. V této variantě cviku končíte u střední části hrudníku bez dalšího zaklánění těla. Nádech je ve fázi, kdy paže cestují nad hlavu a výdech když se blíží k hrudníku.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Buduje tedy šíři i masivnost zad.

Horní pozice

Spodní pozice 

Varianta: Přítahy horní kladky úzkým úchopem nadhmatem (Close-grip lat pull down by overgrasp)

Velmi podobný účinek jako u základního provedení.

Horní pozice

Spodní pozice

Varianta: Přítahy horní kladky úzkým úchopem podhmatem (Close-grip lat pull down by undergrasp)

Opět podobně zaměřená varianta s větším podílem spolupráce ohýbačů paží.

Horní pozice

Spodní pozice