Stojíte v mírném stoji rozkročném za osou procházející spodními kladkami s předkloněným trupem – záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout.

V mírně pokrčených pažích pod trupem křižmo držíte adaptéry kladek dlaněmi směrem dovnitř, z této polohy po oblouku upažujete. V konečné fázi jsou nadloktí v jedné rovině s rameny, ruce přibližně v úrovni uší. Pohyb je veden hřbety rukou.

Relativně bezpečný cvik vhodný i pro začátečníky – pokud jim nečiní potíže udržení předklonové pozice. Směrem dolů nádech, nahoru výdech.
Zaměření: Izolovaný cvik na zadní hlavu deltového svalu.

Spodní pozice

Horní pozice 

Varianta: Upažování na spodní kladce v předklonu (one – arm rear cable lateral)

Jednoruční varianta cviku je vhodnější, pokud vám činí potíže poloha v předklonu, necvičící rukou se můžete fixovat o stehno.

Spodní pozice

Horní pozice