Ležíte na zádech na podlaze, nohy jsou volně vyložené na lavici. Nezapírejte se patami za protější hranu desky.

Hlava spočívá na rukou spjatých v týlu a je lehce vytažena od těla s bradou mírně tlačenou proti hrudníku. Během cviku se nesmíte za hlavu přitahovat do horní polohy ani se jí nezapíráte do rukou. Je zde prostě volně „odložena“.

Předcházíte tím problémům s krční páteří. Pokud těmito problémy již trpíte a máte tendenci tahat se za hlavu, „nacpěte“ ruce křižmo za hlavu – ruce se dotýkají či téměř dotýkají sobě opačných ramen. V nejhorším případě je lépe nechat ruce ležet na podlaze podél těla.

Z polohy na podlaze zvedáte tahem břišních svalů horní část trupu, který v bederní části zůstává přilepen k podlaze. Současně se zvedáním trupu vydechujete.

V žádném případě se tedy nesnažíte zvednout celé tělo do sedu, pohybem je ohnutí v páteři a ne ohyb v kyčelním kloubu. Při návratu do výchozí polohy nádech. Tempo je svižné ale ne rychlé, s malými výdržemi v horní poloze. Nahoru si nesmíte pomáhat švihem a dolů nesmíte padat jako hrušky.

Zaměření: Cvik je zaměřen především na horní část břišního svalstva.

Spodní pozice

Horní pozice 

Pokud trpíte problémy s krční páteří a máte tendenci tahat se za hlavu, „nacpěte“ ruce křižmo za hlavu.

Varianta: Zkracovačky v lehu pokrčmo na spodní kladce

Můžete se pokusit zvýšit účinnost tohoto cviku cvičením u spodní kladky.

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo

Cvik je veden loktem ke stehnu opačné nohy.

Zaměření: Zdůrazňuje se účinek na šikmé břišní svaly především v jejich horní části.

Horní pozice

Spodní pozice

Horní pozice