Položíte se na břicho na lavici s nohama vysunutýma přes její okraj. Hrana desky je přibližně u spojnice kyčelních kloubů.

Nohy spustíte k podlaze a roznožíte. Startovní poloha je špičkami těsně nad podlahou, od které se v průběhu cviku nesmíte odrážet.

S výdechem zvedáte nohy tahem (ne švihem) do vodorovné polohy (nezvedat nad úroveň lavice) a zároveň přinožujete. V horní poloze jsou tedy nohy u sebe, zde pokročilejší cvičenci provedou výdrž. Špičky nohou tedy opisují písmeno A.

Zaměření: Cvik je zaměřen především na velký sval hýžďový.

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: Zvedání nohou v lehu na břiše na balónu

(bez fota)

Na balónu se tento cvik provádí velice příjemně, pouze se musíte dobře někde pažema „ukotvit“.