Ležíte na zádech na lavici, s držením rukama za hlavou. Nohy jsou v kolenou zafixované přibližně v pravém úhlu, ve výchozí pozici stehny kolmo k lavici.

Zvedáte spodní část trupu za současného ohýbání v páteři. Cvik končí s koleny těsně nad čelem. Tento cvik svádí k dopomoci švihem nohou, proto je třeba se opravdu soustředit na jeho pomalé provedení.

Při zpětném pohybu spouštíte zadek pomalu, rozbalujete se obratel po obratli. Dolů nádech – nahoru výdech. Opatrně při problémech s krční páteří a není vhodný pro úplné začátečníky, obzvláště staršího věku.

Zaměření: Především na horní část břišního svalstva. 

Spodní pozice

Horní pozice