Sedíte na lavici s opřenými zády. Nohy jsou co nejvíce u sebe aby nepřekážely v dráze pohybu. Paže jsou ve výchozí poloze spuštěny podél těla s dlaněmi vytočenými vpřed.

S výdechem ohýbáte paže v loktech. Pohyb vychází pouze z loktů a je předo – zadní, což znamená, že jej táhnete těsně podél stehen. S nádechem spouštíte činky dolů do natažených paží. Ve spodní poloze úmyslně nezkracovat rozsah pohybu.

Zaměření: Biceps paže. Čím více je opěradlo blíže vodorovné pozici, tím více se účinek přenáší na spodek bicepsu (u lokte)

Spodní pozice

Horní pozice 

VariantA: Bicepsový zdvih s jednoručkami se supinací (incline dumbbell screw curl)

Paže jsou ve výchozí poloze spuštěny podél těla s dlaněmi vytočenými směrem dovnitř, palce tedy směřují vpřed.

S výdechem ohýbáte paže v loktech a současně vytáčíte dlaně směrem vzhůru – provádíte supinaci. Návrat probíhá přesně obráceně, dlaně se postupně stáčí zpět směrem dovnitř.

Zaměření: Biceps je zároveň důležitý supinátor, takže tento cvik jej zatěžuje mírně odlišně než v základním postavení.

Spodní pozice

Střední pozice

Horní pozice