Jde o jednoruční variantu pákového veslování. Některé přístroje zkonstruované pro pákové veslování vám nemusí jednoruční cvičení dovolit, potom lze s povděkem použít prapůvodní variantu s činkou „zapíchnutou“ do rohu místnosti. Ovšem tuto alternativu využijte pouze ve vlastní tělocvičně, či po konzultaci s majitelem fitu – v rohu místnosti po vás zůstane pěkná „myší“ díra.

V stoji rozkročném, se žerdí vedenou mezi nohama, předkloníte trup do přibližně vodorovné polohy – záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout. Činku drženou jednou rukou za žerď (či za vhodný adaptér) přitahujete k trupu až po dotyk držadla či kotoučů. Loket ruky lehce odtahujete do stran. Nesmíte si pomáhat pohybem trupu – hrozí nebezpečí zranění bederní páteře. Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Velmi účinný objemový cvik na budování šíře zad s možností ovlivnit stranovou nevyváženost. Pro nižší používané hmotnosti je šetrnější k bederní páteři než obouruční provedení.

Spodní pozice

Horní pozice