V stoji rozkročném předkloníte trup do vodorovné polohy – záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout.

Žerď činky drženou rukama nadhmatem cca 20 cm od sebe přitahujete k pasu až po dotyk. Lokty rukou táhnete podél trupu, nenecháváte je rozjet do stran. Nesmíte si nepomáhejte si pohybem trupu – na vzpřimovače máme jiné cviky.  Směrem dolů nádech – směrem opačným výdech.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Buduje tedy šíři i masivnost zad.

Spodní pozice

Horní pozice

Varianta: Přítahy velké činky k pasu podhmatem

Provedení je v podstatě shodné se základní variantou, pouze držíte činku podhmatem přibližně v šíři ramen či mírně úžeji.

Spodní pozice

Horní pozice