Lehnete si zády na lavici s opěradlem skloněným v úhlu cca 30 stupňů (při úhlu větším než 45 stupňů je účinek již příliš přenesen na deltové svaly), činky držíte v téměř natažených pažích nad hrudníkem (paže jsou kolmo k podlaze).

Činky vzájemně svírají úhel přibližně 90 stupňů s vrcholem u palců. S nádechem spouštíte po oblouku paže do stran až přibližně do úrovně ramen, činky stále svírají vzájemně úhel cca 90 stupňů, případně jsou po celou dobu dlaněmi k sobě – paralelně.

Necvičte s palci k sobě, kdy jsou osy vůči sobě k prodloužení (jako by se jednalo o jednu činku, které chybí střed), v této poloze dlaní opět zapojíte, více než je žádoucí, delty. S výdechem se vracíte po oblouku nad hrudník.

Zaměření: Horní vnější část velkého prsního svalu.

Spodní pozice

Horní pozice 

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů nebo paralelně.

Jednoručky jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů nebo paralelně.