Náročný cvik pro pokročilé cvičence s velmi dobře pracujícím břišním svalstvem.

Ve visu na hrazdě (pokud možno s fixovanými zády), nebo ve vzporu s oporou o lokty na speciálním stojanu, přitahujete kolena k ramenům.

V horní pozici tak dochází i ke zvednutí pánve a sbalení trupu. Nemá smysl cvičit cvik jen ve spodní pozici. Pokud nedokážete zvednout s nohama i celou pánev, zapomeňte na tento cvik a zatím se věnujte rozvoji břicha jinými prostředky – je jich určitě dost.

Zaměření: Tvrdošíjně se v literatuře uvádí jako cvik na spodní břicho, při popsaném provedení ale pracuje břišní svalstvo komplexně. 

Výchozí pozice

Horní pozice 

Varianta: Šikmé vznosy ve visu (hanging leg raise twisting)

Obě kolena zvedáte střídavě k jednomu a druhému ramenu.

Zaměření: Zdůrazňuje se účinek na šikmé břišní svaly především v jejich dolní části.

Finální pozice pravá strana

Finální pozice levá strana

Výchozí pozice